VESTED
MALATYA VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİ / TEKNİKERLERİ

3-Suni Tohumlama Kurs Faaliyetleri

Suni Tohumlama Kurs Faaliyetleri

Ülkemizde suni tohumlama faaliyetleri 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu ve ilgili 01.07.2003 tarih ve 25155 sayılı ''Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'' çerçevesinde yürütülmektedir.

Sığırlarda suni tohumlama faaliyetinde bulunacak Veteriner Hekimler ve denetiminde hizmet verecek Veteriner Sağlık Teknisyenleri, Bakanlığımızın düzenleyeceği Hizmet İçi Eğitim kapsamında  "Sığırlarda Rekto-Vaginal Yöntemle Suni Tohumlama" kursuna katılarak başarılı olmaları ve Bakanlıkça onaylanmış 'SUNİ TOHUMLAMA SERTİFİKASI'nı izin alacakları İl Tarım Müdürlüğüne ibraz etmek zorundadırlar.

Kursa katılmak isteyenler; örnekteki başvuru dilekçesine onaylı öğrenim belgesi fotokopisi ekleyerek Bakanlığımız Tarım İl Müdürlüklerine müracaat ederler. (Örnek Dilekçe Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknisyeni)

Düzenlenecek kurs için Tarım İl Müdürlüğü aracılığı ile Bakanlığa müracaat edilir. Müracaatlar,

  • Mezbaha izin belgesi (uygulamanın yapılacağı yer için)
  • Kurs programı ve
  • Eğitimi verecek olan kişiye ait öğrenim belgesi (Suni Tohumlama ve Reprodüksiyon alanında doktora veya daha üst düzey eğitim belgesi) ile

kurs tarihinden en az 20 gün öncesinden İl Müdürlüklerince Bakanlığa ulaştırılır. Kurs izni talepleri Bakanlıkça değerlendirilir ve izin verilir. Kursa katılacak kişiler Bakanlıkça belirlenir ve kurs süresi kesintisiz 5 gündür.

Bakanlıkça kursa katılımları uygun olanlar belirtilen yer ve tarihte, iki adet vesikalık fotoğraf ve İl Müdürlüğü hesabına kurs ücretini ayrı ayrı yatırdıklarını gösteren belge ile katılırlar. Kurs sonrası Bakanlık onaylı SERTİFİKA verilir.

Kayıp sertifikalar için dilekçe ve eklerinde;

  • kayıp ilanı,
  • uygun nitelikte vesikalık fotoğraf (2 adet),
  • öğrenim belgesi fotokopisi,
  • sertifika ücretinin yatırıldığına dair makbuz
    ile Bakanlığımıza müracaat edilir.